Loopbaancoaching

Coaching algemeen

Om als moderne organisatie het verschil te kunnen maken in de markt heb je vakbekwame, vitale en gemotiveerde medewerkers nodig. Om dit te kunnen bereiken is het van groot belang om aandacht voor medewerkers, hun talenten, drijfveren en behoeftes te hebben. Veel mensen zijn op zoek naar een organisatie waar zij zich ook kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Coaching kan medewerkers helpen hun talenten verder te ontwikkelen. Waardoor ze meer plezier en zelfwaardering krijgen én nog waardevoller worden voor de organisatie.

Tevens kan coaching helpen bij werknemers die vastlopen in hun functie of het idee hebben niet meer op de goede plek te zitten, ook zij zijn gebaat bij professionele ondersteuning.

Conclusie:investeren in coaching is investeren in mensen en in het succes van de organisatie.

Loopbaancoaching

Hebben uw medewerkers het gevoel dat ze meer kunnen, of dat u hun talenten niet ten volle benut? Zijn ze niet tevreden met het werk wat ze doen?

Er zijn vele oorzaken die onvrede op het werk veroorzaken. Te weinig uitdaging, een te hoge werkdruk, of onduidelijke taakomschrijving om er een paar te noemen. De onvrede uit zich vaak in snelle irritatie, verminderde weerstand en vermoeidheidsklachten.

Het is belangrijk om deze signalen en klachten op tijd serieus te nemen en de oorzaak te onderzoeken. Pas als de oorzaak helder is, kan worden begonnen met het werken aan de oplossing.

Zelfinzicht basis voor verandering

Bij loopbaancoaching vertrekt Millekamp vanuit de persoon en zijn of haar individuele mogelijkheden. Bijvoorbeeld door de gecoachte een spiegel voor te houden. Zo wordt een scherp inzicht verkregen, vanuit een ander perspectief. Het is belangrijk dat iemand zichzelf aan durft te kijken en bereid is zijn eigen beperkingen te zien; zelfreflectie. Zo wordt er een goede basis gelegd van waaruit gestart kan worden.
De trajecten die Millekamp Coaching en Advies biedt zijn met name geschikt voor mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf, hun keuzes en hun levensloop. Zelfreflectie is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een traject.
Er wordt veel aandacht besteed aan doelen in het werk, aan de keuzes in de loopbaan en aan persoonlijke belemmeringen die ontwikkeling in deze richting mogelijk in de weg staan.

Route naar de toekomst

Tijdens het traject wordt eveneens gekeken wat er op de werkplek of binnen de functie veranderd kan worden. Of wellicht is het tijd voor een andere functie of rol binnen de organisatie? In sommige situaties kan het zinvol zijn om de oriëntatie naar buiten te verleggen. De vraag die centraal staat: waar is de kandidaat aan toe en waar ligt de toekomst?

Eigen keuzes

Gedurende het traject helpt Millekamp Coaching en Advies de kandidaat bij het maken van eigen keuzes. We luisteren goed en stellen vragen die veel andere bureaus niet stellen. Er staan 3 vragen centraal, van waaruit wij dieper op de materie in zullen gaan, dit kan soms erg confronterend zijn, maar werkt erg verhelderend. Het belangrijkste is om met behulp van doorvragen de beperkingen zowel privé als in het functioneren scherp neer te zetten.

De vragen die centraal staan zijn:

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat kan ik?

Door deze vragen te helpen beantwoorden krijgt de kandidaat scherp zicht op de verschillende mogelijkheden en kansen: hij of zij ziet door de bomen het bos weer. De loopbaancoach begeleidt het proces intensief en daagt de kandidaat voortdurend uit. Zo ontstaat een actieve en effectieve samenwerking.

CoachingImage_Blank