Re-integratie

Re-integratie algemeen

Uitvallen door ziekte is erg vervelend en moet vooral niet te lang duren. Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren in het arbeidsproces.

Het is van belang om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer via passende arbeid te laten re-integreren. Met de mogelijkheid terug te keren in de eigen functie.

Is dit niet mogelijk, door blijvende beperkingen, dan zal er een re-integratietraject 2e spoor opgestart dienen te worden. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter.

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.

Millekamp coaching en advies kan de re-integratieactiviteiten m.b.t. het 2e spoortraject voor u verzorgen.

Stap voor stap wordt de werknemer begeleid en bemiddeld, waarbij de inzet van instrumenten en diensten uiteraard afhangt van de persoon, om zo de best mogelijke begeleiding te bieden aan iedere kandidaat.

Werkwijze

Er wordt gestart met een Oriëntatie- /kennismakingsgesprek, dit gesprek heeft tot doel om kennis te maken, vertrouwen (wederzijds) te winnen, en de situatie en verwachtingen helder te krijgen.

Indien besloten wordt met elkaar verder te gaan, zal er gefaseerd een traject volgen.

Deze kan bestaan uit de volgende elementen:

  • Gesprekken over het loslaten/verlies van zekerheid zodat dit verwerkt kan worden.
  • Persoonlijke coaching middels gesprekken
  • Testmodule, dit kan o.a. bestaan uit; Beroepskeuzetest, Persoonlijkheidstest, Gedrag en Drijfveren, loopbaanwaarden etc.
  • Opstellen CV
  • Gespreksvoering oefenen
  • Begeleiden,oefenen en voorbereiden van sollicitatiegesprekken.
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  • Actieve begeleiding in het opbouwen en gebruik maken van netwerken
  • Intermediairs inschakelen etc.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is nieuw werk buiten de huidige werkgever dat past bij de persoonlijke wensen en kwaliteiten van de medewerker, rekening houdende met de aanwezige beperkingen.

Re-integratie_Blank